Arbetsmiljö vid industriell grafenhantering

I det strategiska projektet Arbetsmiljö vid industriell grafenhantering har experter inom nanosäkerhet och arbetsmiljö från Chalmers Industriteknik, RISE, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Lunds universitet gemensamt sett över risker specifikt relaterade till grafen. 

Högre krav på hanteringen av nanomaterial i kombination med en osäkerhet från företagens sida kring hur grafenmaterial ska hanteras var bakgrunden till projektet. Nu presenteras resultaten i en ny rapport från SIO Grafen med goda råd att luta sig mot.

– Vi har länkat samman sakkunniga från olika områden för att skapa ett helt nytt nätverk. Med utgångspunkt i den gemensamma kunskapen har vi skapat ett dokument som kommer att vara till stor hjälp för grafenaktörerna, säger Sofia Öiseth, projektledare vid Chalmers Industriteknik.

Läs hela rapporten här!