Utveckling av metoder för exponerings- och riskbedömning

För att grafen ska kunna användas storskaligt inom industrin behöver kunskapen om hur materialet bör hanteras öka.

Här presenteras ett projekt som handlar om exponerings- och riskbedömning vid hantering av material i grafenfamiljen.

Det här är ett av projekten som fick finansiering i SIO Grafens utlysning för projekt som adresserar gemensamma hinder för grafeninnovation under vintern 2021-22.

Onsdag den 2 mars kl. 14-14.30, anmäl dig här!

Läs mer om projektet här.

Typ: Webbinar

Datum: 2 mars 2022