Testbädd – beläggning av grafenkompositer med ”rulle-till-rulle”-teknik

Testbäddar erbjuder en möjlighet att underlätta framtagningen av nya grafenprodukter.

Här presenteras ett projekt som arbetar med att göra en testbädd för bestrykning redo för att hantera grafen i stora volymer.

Det här är ett av projekten som fick finansiering i SIO Grafens utlysning för projekt som adresserar gemensamma hinder för grafenutmaningar under vintern 2021-22.

Onsdag den 6 april kl. 14-14.30, anmäl dig här!

Läs mer om projektet här.

 

Typ: Webbinar

Datum: 6 april 2022