Stöd för att ta fram projektförslag till SIO Grafen (digital workshop)

Hitta dina framtida samverkanspartners! Denna workshop är en matnyttig möjlighet att bygga konsortier och diskutera projektinitiativ inför en eventuell ansökan till SIO Grafen.

Workshoppen fungerar utmärkt som stöd vid framtagandet projektförslag till vårens utlysning i SIO Grafen, Genomförbarhetsstudie, som pågår till 29 april. Vi sänder via Teams. Länk skickas ut innan eventet till alla som har anmält sig.

Schema 18 mars:

8.45-9.00 Incheckning.

9.00 Presentation utlysningen och programkontorets stödmöjligheter.

9.20 Presentation deltagare (Presentera dig själv och vilka kunskaper du letar efter).

10.00 -12.00  Möjlighet för individuell coachning.

Önskar ni individuell coachning hör gärna av er i förväg så får bokar vi upp separata 20 minuters-tider där ni får enskilt stöd för era frågor.

Presentera era projektinitiativ eller aktörsbeskrivningar

Under workshoppen har ni möjlighet att presentera projektinitiativ (projektförslag i tidig fas och/eller problemformuleringar) eller en aktörsbeskrivning (beskrivning av vem man är och vilken kompetens man har inom grafenområdet). För att få presentera ett projektinitiativ eller en aktörsbeskrivning på workshoppen skall du skicka in dem till info@siografen.se senast den 15 mars.

Här finns nedladdningsbara mallar: Projektinitiativ SIO Grafen mall samt Aktörsbeskrivning SIO Grafen mall.

Skapa nya kontakter

Workshoppen är öppen för alla, även för intressenter som inte skickar in något projektinitiativ eller aktörsbeskrivning.

Samtliga anmälda till workshoppen får information om inkomna projektinitiativ och aktörsbeskrivningar (senast 16 mars). Informationen ges ända fram till utlysningens stängningsdatum, även till intresserade som inte deltar vid workshoptillfället om du kontaktar info@siografen.se. Avsikten med att sprida informationen även efter workshoppen är att ge möjlighet till kontakt med projektinitiativ och aktörer.

Pågående utlysning

Läs mer om utlysningen Genomförbarhetsstudier SIO Grafen, våren 2021.

Coachning av projektförslag

Programkontoret kan stötta er i ansökningsprocessen, t ex i att hitta lämpliga parter för ert projekt. Hör av er till oss via info@siografen.se!

Anmäl dig nedan:

  Förnamn*

  Efternamn*

  Epost *

  Mobiltelefon

  Organisation*

  Jag godkänner att mina kontaktuppgifter inkluderas i deltagarlistan som delas ut till workshoppens deltagare.

  "Ja""Nej"

  Jag vill prenumerera på SIO Grafens nyhetsbrev (du kan när som helst avprenumerera från utskicket genom att maila oss på info@siografen.se).

  "Ja""Nej""Prenumererar redan"

  Vi kommer att lagra dina kontaktuppgifter i enlighet med GDPR.
  Vid eventuella frågor, kontakta oss på info@siografen.se eller 0701-410123.

  Typ: Workshop

  Datum: 18 mars 2021