Genomförbarhetsstudier SIO Grafen, våren 2021

 

Har du identifierat ett behov hos ett företag och har en idé hur behovet kan mötas med materialutveckling av grafen eller annat 2D-material?

Är idén kopplad till något av SIO Grafens sex styrkeområden: Bioteknik, Elektronik, Energi, Komposit, Tillverkning och Ytbeläggning?

I det här erbjudandet finansieras Genomförbarhetsstudier som syftar till att långsiktigt utveckla kommersiella tillämpningar med grafen eller andra 2D-material.

När går det att söka?

Utlysningen är öppen 17 februari – 29 april 2021.

Hur mycket kan man söka?

300 000 kronor per projekt. Total stödnivå är max 50 procent av projektets budget.

Hur gör man för att söka?

Vinnovas webbplats >> finns allt ansökningsmaterial samt mer information att hämta.

Frågor & funderingar?
Kontakta gärna programkontoret om du vill ha stöd i ansökningsprocessen: info@siografen.se