Inställt! Stöd för att ta fram projektförslag till ”Samverkan kring kommersiella tillämpningar med grafen – hösten 2021” (digital workshop)

OBS! Workshoppen är inställd.

Hitta dina framtida samverkanspartners! Denna workshop är en matnyttig möjlighet för att bygga konsortier och diskutera projektinitiativ inför en eventuell ansökan till SIO Grafen.

Workshoppen fungerar utmärkt som stöd vid framtagandet av projektförslag till utlysningen Samverkan kring kommersiella tillämpningar med grafen, 2021 som stänger den 8 december 2021. Vi sänder via Teams, länk skickas ut till alla anmälda innan eventet.

Schema 6 oktober

12.45-13.00 Incheckning.

13.00-14.30

  • Presentation av utlysningen och programkontorets stödmöjligheter.
  • Presentation av projektinitiativ (presentera din projektidé och vilka ytterligare kompetenser du letar efter).
  • Presentation av deltagare (alla deltagare får möjlighet att kort presentera sig själva och sitt mål för dagen).
  • Diskussioner i mindre grupper för att skapa så bra projekt som möjligt.

 

Presentera projektinitiativ 

Under workshoppen har ni möjlighet att presentera projektinitiativ (projektförslag i tidig fas och/eller problemformuleringar). Använd denna mall för att skapa din presentation. För att få presentera ett projektinitiativ på workshoppen behöver du skicka in det till info@siografen.se senast den 4 september.

Knyt nya kontakter

Workshoppen är öppen för alla, även för intressenter som inte skickar in något projektinitiativ.

Samtliga anmälda till workshoppen får information om inkomna projektinitiativ (senast den 5 september). Informationen ges ända fram till utlysningens stängningsdatum, även till intresserade som inte deltar vid workshoptillfället, om du kontaktar info@siografen.se. Avsikten med att sprida informationen även efter workshoppen är att ge möjlighet till kontakt med projektinitiativ och aktörer.

Coachning av projektförslag

Programkontoret kan stötta er i ansökningsprocessen, t ex i att hitta lämpliga parter för ert projekt. Hör av er till oss via info@siografen.se!

 

Typ: Digitalt möte

Datum: 6 oktober 2021