Samverkan kring kommersiella tillämpningar med grafen, 2021

”Samverkan kring kommersiella tillämpningar med grafen” ger möjlighet att accelerera utvecklingen inom grafenindustrin med utrymme till fler stora projekt på högre TRL-nivåer än tidigare. 

Har ni identifierat ett industriellt behov och har en idé om hur behovet kan mötas med materialutveckling av grafen? I det här erbjudandet finansieras tre typer av samverkansprojekt – genomförbarhetsstudier, forsknings- och innovationsprojekt samt demonstratorsprojekt. Projekten ska, på olika TRL-nivåer, arbeta för att skapa kommersiella tillämpningar med grafen och andra 2D-material.

Vem kan söka?
Konsortier bestående av företag, universitet, högskolor, forskningsinstitut och andra relevanta juridiska aktörer. Beroende på projektform krävs olika antal och typer av aktörer. Minst ett svenskt företag ska alltid ingå i konsortiet.

När kan man söka?
Utlysningen är öppen och stänger 8 december 2021, klockan 14.00.

Hur mycket kan man söka?
300 000–6 000 000 kronor beroende på projektform. Total stödnivå är max 50 procent av projektets budget. Budget för utlysningen är cirka 30 miljoner kronor.

Hur gör man för att söka?
Vinnovas webbplats >> finns allt ansökningsmaterial samt mer information.

Frågor & funderingar?
Kontakta gärna Elisabeth Sagström-Bäck: elisabeth.sagstrom@siografen.se eller SIO Grafens programkontor: info@siografen.se

Ytterligare info?
SIO Grafen sänder ett webbinar kring denna utlysning onsdag 1 september klockan 14.00. Anmäl dig här >>