Stöd för att bygga konsortier och ta fram projektförslag till SIO Grafen (digital workshop)

Hitta dina framtida samverkanspartners! Workshoppen är en möjlighet att bygga konsortier och diskutera projektinitiativ inför en eventuell ansökan till SIO Grafen. 

Som stöd vid framtagandet av konsortier och projektförslag till utlysningen som öppnar den 1 september arrangerar SIO Grafen en öppen digital workshop den 16 september. Workshoppen avser höstens utlysning i SIO Grafen, alla projekttyper.

När: 16 september kl 10 – 14.00. Incheckning till workshoppen sker från kl 09.45
Var: Digital workshop

Presentera era projektinitiativ eller aktörsbeskrivningar
Under workshoppen har ni möjlighet att presentera projektinitiativ (projektförslag i tidig fas och/eller problemformuleringar) eller en aktörsbeskrivning (beskrivning av vem man är och vilken kompetens man har inom grafenområdet). För att få presentera ett projektinitiativ eller en aktörsbeskrivning på workshoppen skall du skicka in dem till info@siografen.se senast den 11 september. 

Här finns nedladdningsbara mallar för projektinitiativ samt aktörsbeskrivning.

Skapa nya kontakter
Workshoppen är öppen för alla, även för intressenter som inte skickar in något projektinitiativ eller aktörsbeskrivning. Vi kommer ordna en digital speed-dating session under dagen.

Samtliga anmälda till workshoppen får information om inkomna projektinitiativ och aktörsbeskrivningar (senast 15 september). Informationen ges ända fram till utlysningens stängningsdatum, även till intresserade som inte deltar vid workshoptillfället om du kontaktar info@siografen.se. Avsikten med att sprida informationen även efter workshoppen är att ge möjlighet till kontakt med projektinitiativ och aktörer.

Pågående utlysning
Läs mer om utlysningen Samverkan kring kommersiella grafentillämpningar, hösten 2020

Coachning av projektförslag
Progamkontoret kan stötta er i ansökningsprocessen, t ex i att hitta lämpliga parter för ert projekt. Hör av er till oss via info@siografen.se!

Anmäl dig nedan

  Förnamn*

  Efternamn*

  Epost *

  Mobiltelefon

  Organisation*

  Jag godkänner att mina kontaktuppgifter inkluderas i deltagarlistan som delas ut till workshoppens deltagare.

  "Ja""Nej"

  Jag vill prenumerera på SIO Grafens nyhetsbrev (du kan när som helst avprenumerera från utskicket genom att maila oss på info@siografen.se).

  "Ja""Nej"

  Jag vill delta i webbinariet om jämställdhet i projekt under eftermiddagen den 16:e september kl. 14.00-14.30.

  "Ja""Nej"

  Vi kommer att lagra dina kontaktuppgifter i enlighet med GDPR.
  Vid eventuella frågor, kontakta vår kommunikatör på info@siografen.se eller 0701-410123.

  Typ: Workshop

  Datum: 16 september 2020

  Sista anmälan: 11 september 2020