Samverkan kring kommersiella grafentillämpningar, hösten 2020

Har du identifierat ett behov hos ditt företag och har en idé om hur behovet kan mötas med materialutveckling av grafen?

Är idén kopplad till något av SIO Grafens sex styrkeområden: bioteknik, elektronik, energi, komposit, tillverkning eller ytbeläggning?

I det här erbjudandet finansierar vi samverkansprojekt kring kommersiella tillämpningar med grafen och andra tvådimensionella material.

Vinnovas webbplats >> finns ansökningsmaterial samt mer information att hämta. Utlysningen öppnade 1 september 2020. Sista ansökningsdag är 1 december.