Samverkan kring kommersiella grafentillämpningar, hösten 2020

Publicerat: 14 maj, 2020

Har du identifierat ett behov hos ditt företag och har en idé om hur behovet kan mötas med materialutveckling av grafen?

Är idén kopplad till något av SIO Grafens sex styrkeområden: bioteknik, elektronik, energi, komposit, tillverkning eller ytbeläggning?

I det här erbjudandet finansierar vi samverkansprojekt kring kommersiella tillämpningar med grafen och andra tvådimensionella material.

Mer information finns på Vinnovas webbplats >> Här kommer även ytterligare ansökningsmaterial att finnas tillgängligt.

Utlysningen öppnar den 1 september 2020. Sista ansökningsdag är 1 december.