Stöd för att bygga konsortier och ta fram projektförslag, 16 januari (Stockholm)

Anmälan till workshoppen Stöd för att bygga konsortier och ta fram projektförslag 

När: 16 januari 2020 kl 10.00-16.00 (registrering och kaffe 9.30-10.00)
Var: 7A Centralen, Vasagatan 7, Stockholm, konferensrum: Clara 2

Workshoppen är kostnadsfri. Fika och lunch ingår. Anmäl dig längre ner på sidan.

Workshoppen avser genomförbarhetsstudier, forsknings- och innovationsprojekt samt innovations- och demonstrationsprojekt

Här kan du hitta dina framtida samverkanspartners! Som extra stöd vid framtagandet av konsortier och projektförslag arrangerar SIO Grafen en öppen workshop i Stockholm den 16 januari 2020. Workshoppen skall ses som en möjlighet att bygga konsortier och att diskutera projektinitiativ inför en eventuell ansökan.  

Presentera era projektinitiativ eller aktörsbeskrivningar
Under workshoppen har ni möjlighet att presentera
projektinitiativ (projektförslag i tidig fas och/eller problemformuleringar) eller en aktörsbeskrivning (beskrivning av vem man är och vilken kompetens man har inom grafenområdet)För att få presentera ett projektinitiativ eller en aktörsbeskrivning på workshoppen skall du skicka in dem till info@siografen.se senast den 13 januari 2020 

Här finns nedladdningsbara mallar för projektinititiv samt aktörsbeskrivning.
Obs! Vi behöver din anmälan senast den 9 januari 2020.

Skapa nya kontakter
W
orkshoppen är öppen för alla, även för intressenter som inte skickar in något projektinitiativ eller aktörsbeskrivning. 

Samtliga anmälda till workshoppen får information om inkomna projektinitiativ och aktörsbeskrivningar (senast 15 januari). Informationen ges ända fram till utlysningens stängningsdatum, även ut till intresserade som inte deltar vid workshoptillfället om du kontaktar info@siografen.se. Avsikten med att sprida informationen även efter workshoppen är att ge möjlighet till kontakt med projektinitiativ och aktörer. 

Pågående utlysning
Läs mer om utlysningen Samverkan kring kommersiella grafentillämpningar, våren 2020

Anmälan är stängd!

Typ: Workshop

Datum: 16 januari 2020

Sista anmälan: 9 januari 2020