Samverkan kring kommersiella grafentillämpningar, våren 2020

Har du identifierat ett behov hos ditt företag och har en idé om hur behovet kan mötas med materialutveckling av grafen? Är idén dessutom kopplad till något av SIO Grafens sex styrkeområden bioteknik, elektronik, energi, komposit, tillverkning eller ytbeläggning?

I det här erbjudandet finansierar vi samverkansprojekt kring kommersiella tillämpningar med grafen och andra tvådimensionella material.

Vi söker efter behovsdrivna projekt där grafen eller andra tvådimensionella material förbättrar materialegenskaper eller funktioner. Alla projekt skall utföras av aktörerna i samverkan. Tre projekttyper finns med i utlysningen: Genomförbarhetsstudier, Forsknings- och Innovationsprojekt (FoI) och Innovations- och Demonstrationsprojekt (IoD). 

När går det att söka?
Utlysningen är öppen till den 3 mars 2020. 
Läs mer och ansök på Vinnovas hemsida >> 

SIO Grafen stöttar konsortier och projektförslag
Den 16 januari 2020 ordnar vi en öppen workshop i Stockholm.  

Workshoppen är en möjlighet att bygga konsortier och att diskutera projektinitiativ inför en eventuell ansökan. Du har möjlighet att presentera idéer till projekt eller din kompetens på workshoppen.

Här kan du anmäla dig, läsa mer om workshoppen samt hitta mallar för projektinitiativ och aktörsbeskrivning.

Fler frågor?
Hör gärna av dig till oss på info@siografen om du har frågor om utlysningen.