En smidigare väg mot grafenbaserade produkter

Publicerat: 17 juni, 2024

EMC testing. Bild: Ting Yang Nilsson

Hur gör vi det enklare för svenska företag att driva grafenbaserad produktinnovation? Det har forskare och företagare från RISE, Linköpings universitet, MEVA Energi, Megger Sweden och Nordic Electronic Partners undersökt.

I november 2021 beviljades ovan nämnda parter medel att genomföra ett 2D-projekt som bland annat skulle kartlägga tillgängliga resurser i Sverige. Målet var att identifiera behov vid olika faser av grafeninnovation hos svenska företag.

–  Vi ville ta fram en systematisk kartläggning av de resurser som finns, inklusive testbäddar, kompetenser och infrastrukturer i Sverige, säger Ting Yang Nilsson, projektledare och materialexpert vid RISE.

Med målet ett ersätta gruvgrafen med bioförnybar grafen har projektet bidragit till större materialresiliens och mer hållbar produktion av biobaserad grafenråvara, berättar hon.
– Projektet har också bidragit till att minska riskerna som följer när grafenföretag går in i en ny marknadssektor, i form av investeringar i pengar, tid eller möjligheter. Vi har också jobbat med att identifiera behovet av utbildning och skapat ett formellt nätverk inom det här området.

Hur kan era slutsatser förvaltas på bästa sätt?
– Våra projektresultat visade att grafen har en lovande potential inom de applikationsområden som studerades i projektet. Men med ett nytt material som ska användas i storskaliga kommersiella produkter måste också andra parametrar valideras. Till exempel anpassning baserat på aktuell process, produktreglering, säkerhet, hantering av avfall och sist men inte minst vinst- och volymförmåga, säger Ting Yang Nilsson.

Läs mer om projektet här!