Workshop ”Grafen och fordonstillämpningar” samt årsstämma 17 april

Publicerat: 4 april, 2018

Detta event är en mötesplats för svenska aktörer som vill diskutera möjligheter med grafen i relevanta områden för fordonsindustrin och möta framtida samarbetspartners. Registrera dig längre ner här på sidan. Anmälan stänger 12/4. Vid frågor kontakta oss på info@siografen.se.

Plats: Lindholmen Conference Centre, Lindholmspiren 5, 417 56 Göteborg

Program tisdagen den 17 april

09.00-09.30    Registrering, kaffe & macka
09.30-10.15    General Assembly/Årsstämma
10.15-10.30    Välkomna, information om pågående aktiviteterHelena Theander
10.30-11.30    Fordonsindustrin och grafen – förväntningar och möjligheter

  • Volvo Cars – Kaj Fredin
  • NEVS – Bodil Ahlström
  • CEVT – Leif Axelsson

11.30-12.30    Lunch
12.30-13.00    Introduktion till workshopparna
13.00-15.00    Parallella workshoppar – presentationer och diskussioner:

  • Kompositer och fogning: Möjligheter med grafenkompositer för att uppnå starka, lätta material, samt möjligheten att inkludera funktioner som elektrisk och termisk ledningsförmåga.
  • Energi lagring och ledning: Möjligheter med grafen i superkondensatorer och batterier, samt i ledningar/kablage.
  • Ytbeläggning: Vad grafen kan tillföra i ytbeläggningar – korrosionsskydd, ändrad elektrisk ledningsförmåga, mindre biopåväxt, etc.

15.00-15.30    Sammanfattning workshoppar

(15.30-17.00   Styrelsemöte)