Workshop 26 januari om lättvikt och grafen på Chalmers Teknikpark

Publicerat: 10 januari, 2017

Torsdagen den 26 januari 2017 mellan 09.30 – 15.00 bjuder SIP Lättvikt och SIO Grafen in till en kostnadsfri workshop på Chalmers Teknikpark, Göteborg med anledning av den gemensamma utlysningen ”Lättviktslösningar med grafen – demonstratorprojekt inom metall- och polymerområdet – 2016” och möjligheten att skicka in projektinitiativ.

Syftet med workshoppen är att få fram idéer på demonstratorprojekt, att beskriva hur vi tar industriella utvecklingsbehov av kombinationen lättvikt + grafen till en högre teknikmognadsgrad samt att skapa projektgrupper som kan söka medel från Vinnova för att i samarbete bygga demonstratorer.

Mer information om workshoppen och utlysningen finns här.