Vi skapar en färdplan för bioteknik och 2D-material

Publicerat: 2 november, 2022

Vi skapar en färdplan för bioteknik och 2D-material och behöver er hjälp med att besvara en enkät! Sista svarsdatum: 18 november.

➡️ Här är länken till frågeformuläret!

▪️Bakgrund: Grafen och andra 2D-material har stor potential för biotekniska applikationer. Området är emellertid fortfarande i ett tidigt skede av tillämpning, men materialens speciella egenskaper kan till exempel utnyttjas för sensorer, ”smarta membran”, antibakteriella och antivirala ytbeläggningar, neurala gränsytor och administreringsmetoder för läkemedel, etc.

▪️Syfte: Att kartlägga områdets aktörer samt att accelerera utvecklingen av grafen och andra 2D-materials tillämpningar inom bioteknik/life science i Sverige.

▪️Ta chansen: Var med och påverka utformningen av färdplanen för 2D-material inom bioteknik. Frågeformuläret tar cirka 10 minuter att svara på. Ni är också välkomna att direkt kontakta Karin Persson eller Åsalie Hartmanis.