Utvärdering av SIO Grafen

Publicerat: 12 december, 2017

Vinnova har utvärderat SIO Grafen och fem andra strategiska innovationsprogram som startade 2014 och som nu pågått i 3 år.

Rapporten innehåller programmens styrkor, förbättringspotential och rekommendationer.  SIO Grafen utvärderas på sidorna 32-35.

Läs rapporten här >>