Utlysning stänger 19 mars kl 14:00

Publicerat: 18 mars, 2019

Årets enda utlysning för grafenprojekt

Genom denna utlysning vill SIO Grafen finansiera industriellt behovsdrivna innovationsprojekt där aktörer gemensamt utvecklar grafen-teknologier för framtida tillämpningar eller produktionsprocesser.

Projektidén ska tydligt utgå från hur just grafen eller andra tvådimensionella material kan tillföra förbättrade materialegenskaper och/eller funktioner – och ska utgå från ett behov hos minst ett av företagen i aktörsgruppen.

Dessa projektformer kan man söka för:

  • Forsknings- och Innovationsprojekt
    Max. belopp att söka:  3 miljoner kronor. Sökt belopp får utgöra högst 50 procent av projektets totala stödberättigande kostnader.
  • Demonstratorprojekt
    Max.belopp att söka: 4 miljoner kronor. Sökt belopp får utgöra högst 50 procent av projektets totala stödberättigande kostnader.

Deadline: 19 mars kl 14:00

Läs mer,  hitta mallar  och ansök>>