Tips om Vinnova-utlysning

Publicerat: 21 februari, 2022

Tips till aktörer i nätverket! Vinnova har öppnat en spännande utlysning. Bland flera intressanta fokusområden finns:
• Hållbar industri: Demokratisk och rättvis klimatomställning i industrin
• Hållbar samhällsbyggnad: Resiliens och klimatanpassning i samhället
• Hållbar industri: Återbruk och cirkulära flöden
👉 Läs mer: https://lnkd.in/e8qf2iqZ