Svensk teknisk roadmap – elektroniktillämpningar med grafen

Publicerat: 25 juni, 2018

 

 

 

 

 

 

SIO Grafen kommer att ta fram en svensk teknisk roadmap över utvecklingen av elektroniktillämpningar med grafen.

 

Fokus ligger på specifika möjligheter för grafeninnovationer inom fyra olika spetsområden:

  • Tryckt elektronik
  • Sensorer
  • Högfrekvent elektronik
  • Elektronikkylning

Roadmappen ska identifiera styrkeområden och potentiella möjligheter för Sverige i jämförelse med det europeiska grafenlandskapet. Processen ska vara öppen och inkluderande.

— Vi kommer att samla in synpunkter från så många relevanta svenska aktörer som möjligt angående förväntningar och förutsättningar inom svensk industri. Det kommer att ske genom surveys, intervjuer och en öppen workshop, säger Michael Salter på RISE, som är projektledare för roadmappen.

—  Sverige har en stark position inom grafenforskningen. Med roadmap-processen vill vi kartlägga det svenska grafenlandskapet och ta fram en nationell roadmap som kan visa vägen fram till nya innovativa produkter med grafen. Projektet tar fart i höst, fortsätter Michael Salter. Alla som vill delta i processen är förstås välkomna!

Roadmappen ska användas som ett styr- och stöddokument för forskning och innovation inom grafenelektronik i Sverige och den kommer att publiceras på www.siografen.se.