Grafenoxid som nytt smörjmedel i industriella tillämpningar

Publicerat: 10 oktober, 2018

Smörjmedel behövs för att minska friktion och förhindra slitage i en mängd olika industriella tillämpningar och används till exempel inom fordons-, verkstads- samt plast- och kompositindustrin.

I projektet Grafenoxid – ett nytt smörjmedel i industriella tillämpningar, finansierat genom SIO Grafen, har ett nytt smörjningskoncept baserat på grafenoxid för industritillämpningar utvecklats, utvärderats och patenterats. Det nya potentiella kontaktmaterialet har fått ett stort intresse från ABB’s affärsenheter. Nu behöver man identifiera kostnadseffektiva och skalbara produktionsmetoder. För att kunna vidareutveckla materialet till en kommersiell produkt är det nödvändigt att bilda hållbara partnerskap med råmaterial- och materialleverantörer.

Läs success storyn här >>