Bättre betongfärg med grafen

Publicerat: 6 december, 2019

Slitstark, motståndskraftig och med ökad vidhäftning. Det är resultatet av den grafenfärg som Lanark tagit fram tillsammans med Chalmers, SHT Smart High Tech och RISE.

I projektet Graphene Enhanced Cement Based Coatings har Lanark tillsammans med Chalmers, SHT Smart High Tech och RISE tagit fram en betongfärg med grafen. Syftet är att skydda puts- och betongunderlag mot karbonatisering och kloridinträngningsom. Projektet som pågått sedan slutet av 2017 har lett fram till fyra demonstratorer i form av färggranna betongväggar på Chalmersområdet. Förhoppningen är att grafenteknologin på sikt ska arbetas in i byggbranschen mer generellt.

Läs hela success story här >>