Success Stories

  • Tryckbara ljuskällor med grafen
    Projektet Lösningsbaserad katod för tryckbart ljus har tagit fram ljusemitterande och ledande metallfria elektrokemiska celler genom en grafenbaserad elektrod.

Med stöd från: