Stort intresse för grafen och kompositer

Publicerat: 10 juni, 2016

Grafen och kompositworkshop 160603

Runt 80 deltagare samlades för att prata grafen och kompositer på Chalmers Teknikpark den 3 juni. SIO Grafen bjöd in tillsammans med innovationsprogrammet för lättvikt, LIGHTer samt Swerea och Chalmers grafencentrum.

Dagen inleddes av Vincenzo Palermo, ansvarig för nanokompositområdet inom Graphene Flagship, med bland annat en utblick av utvecklingen av grafen och kompositer världen över. Palermo manade till visst tålamod och jämförde med såväl plast som humoristiskt nog glödlampan, vilken efter flera motgångar och decennier av utveckling kunde tas från första prototyp till färdig massproducerad produkt i var mans hem.

Chalmersforskarna Eva Olsson och Roland Kádár bjöd på inblickar i pågående forskning. Pontus Nordin från Saab berättade om utvecklingen inom flygindustri och hur grafen kan nyttjas här. Mats Nilsson från Alfa Laval hade med sig delar av plattvärmeväxlare som publiken fick känna på. Här kan en beläggning av grafenkomposit komma att göra underverk för korrosionsbeständigheten på värmeväxlare som är företagets storsäljare och finns spridda världen över i allt från hotell till fartyg.

Eftermiddagen innehöll tre olika workshoppar: Extrudering av grafen i kompositer, Värmeledningsförmåga (kylning och avisning) samt Elektrisk ledning i lager. Här diskuterade forskare tillsammans med företag behov och problematik inom de olika områdena.

Dagen avslutades med Mauricio Terrones från Pennsylvania State University, som bland annat berättade om den multidisciplinära forskningen, som bedrivs på Center for 2-Dimensional & Layered Materials vid hans universitet och öppnade upp för framtida samarbeten med kollegorna på Chalmers.

Mer information

Summering av de tre workshopparna den 3 juni > (.pdf)

Alfa Lavals plattvärmeväxlarprojekt inom SIO Grafen >