Standardisering het fråga på vårens workshop

Publicerat: 15 april, 2016

SIO Grafen workshop ABB 2016, Foto: Morgan E Johansson

Foto: Morgan E Johansson, ABB

Under en intensiv aprildag träffades svenska grafenaktörer på ABB Corporate Research i Västerås. Här fick de vet mer om företagets grafensatsningar och diskutera grafenfrågor i SIO Grafens workshoppar.

Ett 50-tal aktörer från både industri och utvecklingsföretag liksom institut och akademi samlades onsdagen den 13 april på ABB i Västerås, vars forsknings- och utvecklingsenhet i år firar 100 år.
Forskningschef Mikael Dahlgren introducerade med att berätta om grafenarbetet inom koncernen och gav det nu tvååriga innovationsprogrammet hopp för framtiden:
– Genom sina aktiviteter och målbild har SIO Grafen det som krävs för att bidra till att stärka svensk industris forskning- och utvecklingsarbete inom grafen.

Dagen innehöll även en inblick i systerprogrammet Innovairs arbete inom flygsektorn och inte minst fyra workshoppar under eftermiddagen.
Inom ämnena funktionalisering, kontaktering, karakterisering samt dispergering av grafen i kompositer så diskuterade engagerade deltagare med inspel från en expert på respektive område. Under dagens summering av de fyra workshopparna var det främst en fråga som enade: behovet av en standardisering kring grafenmaterial.
– Vi har höjt kunskapsnivån ordentligt de här 2 åren, konstaterade SIO Grafens programchef Helena Theander nöjt medan det bjöds på grafentårta.

SIO Grafens årsstämma hölls även denna dag. Verksamhetsberättelsen för 2015 godkändes (läs den här), verksamhetsplanen för 2016 presenterades och en ny styrelsemedlem valdes in: Katarina Malaga från Högskolan i Borås/CBI Betonginstitutet. (Hon ersätter avgående Kristina Edström från Uppsala universitet.)

Se SIO Grafens styrelse här >