Standardisering & Best Practice för nya nanomaterial

Publicerat: 10 maj, 2019

SwedNanoTech, SIS, RISE och Chalmers Industriteknik kommer att samarbeta i projektet Standardisering och best practice för nya nanomaterial – fallstudier nanocellulosa och grafen. Finansieringen kommer från Vinnova. 

Syftet med detta projekt är att:

  • Kartlägga behoven hos svenska företag och göra en gap-analys gentemot existerande standarder, specifikt inom områdena grafen respektive nanocellulosa.
  • Undersöka om det är möjligt att skapa en ny struktur som tillåter att företag kan påverka standardiseringsarbetet inom sitt specifika område: Hur ska det riggas för att möta både tillväxtföretagens behov och SIS affärsmodell?

Detta är ett spännande jobb som vi ser som viktigt för grafennätverket.

Vill du ge din syn på standardiseringsarbetet?
Ge gärna din input via mail till: info@siografen.se. Vi kommer också att höra av oss till flera av er för att få med era synpunkter.

Rykande färsk ISO standard 
Vi tipsar om den nya standarden:
Nanotechnologies — Matrix of properties and measurement techniques for graphene and related two-dimensional (2D) materials