Stämma och nya samarbeten

Publicerat: 12 september, 2014

Nationell strategiworkshop SIO Grafen 140910

Det blev en intensiv och innehållsrik dag för alla som möttes för att prata utveckling och innovationer för grafen vid workshops och stämma. Nya konstellationer av intressenter hittade varandra och en styrelse klubbades i General Assembly.

General Assembly stämma och nationell strategiworkshop

Närmare 40 deltagare samlades på IVA, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien i Stockholm den 10 september 2014 för att hålla General Assembly stämma och strategiworkshop kring grafen.

Dagen inleddes med att chefen för programkontoret SIO Grafen, Helena Theander, gick igenom verksamhetsmål och bakgrund. Bland annat ska minst 10 svenska företag vara involverade i forsknings- och utvecklingsprojekt inom grafenområdet till 2017. Målet är även av 1 till 3 grafenbaserade produkter ska ha lanserats på den svenska marknaden inom tre år.

Jari Kinaret från Chalmers redogjorde för senaste nytt från forsknings- och utvecklingssidan. Enligt råvaruproducenter pekar priskurvorna starkt neråt för materialet. Kinaret visade även på produkter som ligger långt fram i utvecklingen, så som exempelvis böjbara skärmar.

Ny styrelse och produktutveckling

Dagen bjöd också på den första stämman för SIO Grafens General Assembly. Ordförande Pontus de Laval från Saab AB såg till att en ny styrelse och valberedning kunde klubbas med representanter från såväl industri som akademi och institut.

Efter lunchpaus väntade workshops med fokus på vad som kan göras inom några av de olika styrkeområdena; tillverkning, ytskikt, energi, sensorer och högfrekvenselektronik. Grupperna diskuterade med utgångspunkt kring en färdig produkt om 5 år. Det visade sig finnas gott om framtida produkter och intresserade kunder. Inom flera områden så behövs vidare forskning för att industrin ska kunna se utvecklingsmöjligheter medan det inom andra redan finns tydliga behov.

 Läs mer om SIO Grafens första strategiworkshop i Elektroniktidningen