Spjutspetsprojekt finansieras av Graphene Flagship

Publicerat: 29 augusti, 2018

Det finns möjlighet att söka finansiering för Spearhead Projects inom Graphene Flagship. Man kan söka inom allt ifrån integration av grafen i 5G-kommunikation, sakernas internet (IoT), nya batterier, solfarmning, och flexibel (bio)-elektronik. Minst en av projektpartnerna måste vara en partner i Graphene Flagship, resterande kan bli partner.

De som är partners idag är listade här:
http://graphene-flagship.eu/project/Pages/Consortium.aspx

Deadline: 31 oktober.

Projektet varar från 1 april 2020 och 3 år framöver. Målet är att uppnå TRL 6 inom dessa 3 år. Budget är 43.6 Meuro för 10-15 projekt.

Läs mer här >>