Spännande seminarium!

Publicerat: 22 februari, 2021

Nu kommer ett spännande seminarium om immaterialrätt, standardisering och ackreditering kring grafen och nanocellulosa. Med avstamp i en generell approach kring produktlansering dyker arrangörerna här djupare ner i verktygslådan för att undersöka vad det är just du skulle behöva för att övertyga på marknaden. Seminariet hålls digitalt via Teams den 16 mars.

Läs mer och anmäl dig här!

Seminariet är en del i det Vinnova-finansierade projektet ”Grafen och nanocellulosa, från gapanalys till stärkt svensk konkurrenskraft med standardiseringsverktyg” som pågår under 2021 och där huvudsyftet är att skapa ett svenskt engagemang för standardisering av avancerade material. Seminariet arrangeras av Chalmers Industriteknik, RISE och SIS.