Sju nya grafenprojekt ser dagens ljus

Publicerat: 27 november, 2014

Nu startar de första samverkans- och innovationsprojekten upp inom SIO Grafen. Sju ansökta projekt har blivit beviljade av VINNOVA, inom ramen för SIO Grafens utlysning som pågick under juli till september 2014. Projekten är av förstudiekaraktär och kommer att pågå under första halvan av 2015.

Följande projekt blev beviljade av VINNOVA i november 2014:

  1. Vågledarintegrerade grafen baserade IR detektorer för optiska gassensorchip – Senseair AB, KTH
  2. Elektrisk karakteristika av epitaxiell grafen i waferstorlek för industriell användning mot sensorer – Graphensic AB, Lindmark Innovation AB, Linköping Universitet
  3. Graphene-based Coatings for Heat Exchangers –SP, AlfaLaval Lund AB, KTH
  4. IR-Kameleont – Acreo Swedish ICT, Linköpings Universitet
  5. Grafen som barriär i förpackningsmaterial – SIK, Stora Enso, Chalmers
  6. Grafenbaserade mikrovågsgeneratorer – Nanosc AB, Chalmers
  7. Förstudie på Miniatyriserad kryokylare baserad på grafen – APR Technologies AB, Chalmers Bionano Systems Laboratory, SHT Smart High-Tech

Nästa utlysningsomgång startar i januari – information om denna kommer att publiceras här på SIO Grafens webb.