SIO Grafen beviljas en fjärde etapp

Publicerat: 27 juni, 2024

Idag kom beskedet om att SIO Grafen beviljats finansiering för ytterligare en etapp. Därmed går SIO Grafen in i slutfasen som strategiskt innovationsprogram.

– Under fjärde etappen fokuserar vi helt och hållet på utvecklingen av deep tech i nära samarbete med svensk industri och akademi. Vi arbetar aktivt för att ge fler svenska företag möjlighet att upptäcka potentialen med 2D-material i omställningen till ett hållbart samhälle, säger Elisabeth Sagström-Bäck, programchef.

Etablerat en ny materialklass
Sedan starten för 10 år sedan har SIO Grafens mål varit att öka den tekniska mognaden för grafen och 2D-material. Genom nära samarbete med företag, forskare, medlemmar och styrelse har vi tillsammans gjort det möjligt att etablera 2D-material som en ny materialklass för att lösa framtida utmaningar.

Med stöd från Energimyndigheten, Formas och Vinnova har fler än 240 organisationer kunnat förverkliga innovationer i fler än 200 projekt inom allt från medicin till batterier, sensorer, säkerhet och bevarande av konst.

– Vi har kommit långt, kanske längre än vi räknat med. När vi nu går in i etapp 4 har vi fortfarande den viktigaste uppgiften framför oss, nämligen hur arvet från SIO Grafen ska förvaltas i framtiden.