Rörelsesensorer med grafen

Publicerat: 25 september, 2014

Forskningen inom grafen går framåt. Nu har irländska och brittiska forskare inom Graphene Flagship utvecklat bärbara rörelsesensorer genom att kombinera grafen med vanliga gummiband.

Rörelsesensorerna kan användas för att mäta exempelvis muskelrörelse, andning och puls. Detta gör det möjligt att framställa billiga massproducerade sensorer för hälsomätningar och dylikt. Redan i dag ser man efterfrågan på bärbara sensorer i form av exempelvis smartwatches.

Med grafens flexibla egenskaper tillsammans med gummi kan användningsområden för dessa sensorer exempelvis vara hälsomätningar, mätning inom idrott samt fordonssäkerhet och robotteknik.

Läs mer på Graphene Flagships webb