Women in Graphene 2020

Den 18-19 mars arrangerade Graphene Flagship den virtuella konferensen Women in Graphene, ett event som syftade till att lyfta diskussioner kring genus och mångfald inom forskning och utveckling.

Konferensen gav också möjlighet till coachning i karriärfrågor och erbjöd underrepresenterade grupper inom speciellt grafenvärlden praktiska verktyg för att bemöta effekterna av den manliga dominansen inom teknikområdet.

Läs hela rapporten här >>