Svenskt Grafenforum 2019

Svenskt Grafenforum 2019 hölls på Lindholmen Science Park i Göteborg. Runt 70 deltagare från näringsliv, universitet och forskningsinstitut närvarade och fick under två intensiva dagar höra om de senaste resultaten från projekt finansierade genom SIO Grafen. Dessutom hölls en frågestund med Vinnovas generaldirektör, fyra workshoppar och ett studiebesök på Provexa.

Övergripande insikter från projekten var att det tar längre tid än beräknat att få fram resultat, det lönar sig att samarbeta med andra med kompletterande kompetens samt att dra nytta av grafenproducenternas expertis. Det noterades också att behovet av standardisering och karaktärisering av grafen är fortsatt viktiga områden.

Läs hela rapporten från Grafenforum 2019 här >>