Svenskt Grafenforum 2018 (resultatworkshop)

Omkring 60 personer samlades i Lund på Medicon Village Science Park den 16-17 oktober för att delta i workshoppen Svenskt Grafenforum.

Detta var SIO Grafens fjärde årliga resultatworkshop. Det fanns en stor nyfikenhet hos deltagarna på att få höra vad som hänt inom grafenområdet och dessutom ett stort intresse av att nätverka med övriga grafenintressenter.

Läs rapporten från Grafenforum 2018 här>>