Standardisering och best practise för nya nanomaterial

Trots att standardisering av nya material ofta utpekas som en viktig framgångsfaktor och att det finns en standardiseringskommitté för nanoteknik i Sverige har engagemanget kring nya material som grafen och nanocellulosa varit lågt.

Ett samarbete mellan Swednanotech, RISE, SIS (Svenska Institutet för Standarder) och SIO Grafen har undersökt hur vi i Sverige kan arbeta bättre för att säkerställa att svenska företags intressen tas med i standarder av nya material. Projektet har bland annat lett till starten av en arbetsgrupp fokuserad på grafen inom SIS. Du är varmt välkommen att gå med i gruppen och påverka!

Läs hela rapporten här >>