Round Robin Characterization Report

För att säkerställa tillgängligheten av kvalitetssäkrat grafenmaterial erbjuder SIO Grafen karaktäriseringscheckar.

Svenska företag kan ansöka om finansiering för att karakterisera och kvalitetssäkra grafenmaterial. Tanken är att bygga upp en öppen databas över kvalitetssäkrat grafenmaterial. För att påskynda detta arbete, har vi genomfört ett kompletterande Round Robin-projekt. Syftet med projektet har också varit att öka kunskapen inom det svenska nätverket om hur man karaktäriserar grafen.

Round-Robin-characterization_report_March-2019