Roadmap Energi

Denna rapport presenterar en färdplan för användning av grafen och andra 2D-material för energitillämpningar. Färdplanen har tagits fram av CIT Industriell Energi på uppdrag av  SIO Grafen.

Färdplanen beskriver mål, prioriteringar samt insatser och aktiviteter och baseras på kunskap om nuläge, teknisk och ekonomisk potential samt vilka aktörer som finns inom området. Arbetet har genomförts i samverkan med en referensgrupp inom SIO Grafen och genom flera aktiviteter öppna för alla svenska aktörer. Färdplanen har inriktats särskilt mot områden som är relevanta för svensk industri.

Läs hela rapporten här >>