Karakteriseringscheck – för kostnadsfri analys av grafenmaterial (utlysning)

SIO Grafen har en pågående utlysning ”Karakteriseringscheckar” som stänger 30 juni 2018.

Företag som har behov av att karakterisera och kvalitetssäkra grafenmaterial kan ansöka om en karakteriseringscheck på upp till 60 000 kr för att finansiera en materialanalys hos auktoriserade analysföretag. Ingen medfinansiering krävs. Analysresultaten blir öppna data och publiceras i SIO Grafens materialdatabas. 
Läs mer här >>