Inspel till forsknings- och innovationspropositionen 2024

Avancerade material skapar nya hållbara jobb

Avancerade material är en nyckel för snabbare omställning till ett klimatsmart samhälle. Inom området skapar svenska deeptechföretag, små- och medelstora företag och stora bolag nya hållbara arbetstillfällen. Satsningen måste fortsätta och intensifieras, är SIO Grafens och LIGHTers budskap i ett inspel till regeringen.

2024 presenterar regeringen en ny forsknings- och innovationsproposition. Under 2023 har SIO Grafen och LIGHTer lämnat sitt inspel där de bägge strategiska innovationsprogrammen slår fast vikten av en betydande svensk satsning på avancerade material.

Vårt förslag:

  • Skapa fortsatt långsiktig finansiering.
  • Stöd både idéer med hög risk och mer mogna lösningar.
  • Öronmärk medel till utveckling av nya företag samt små- och medelstora företag.
  • Skapa en gemensam plattform för avancerade material.
  • Skapa bryggor till materialprogram på nationell och EU-nivå.
  • Skapa goda förutsättningar för svenska aktörer att medverka i de kommande
    stora materialprogrammen på EU-nivå.

Läs hela förslaget från SIO Grafen och LIGHTer  här.