Innovationsagendan för grafen och 2D-material

Grafen är världens tunnaste och starkaste material. För att stärka områdets innovationsförmåga har SIO Grafen tillsammans med landets 2D-aktörer skapat Agenda Grafen.

Agendan ska ge ökad kraft åt kommersialisering och hållbar tillväxt inom en växande 2D-bransch. 

– Grafen och andra 2D-material har en stor och viktig roll att spela inom svensk industri. Agenda Grafen sätter en ny standard för området och visar angelägna vägar framåt. Agendan är djupt rotad bland våra svenska 2D-aktörer och underlättar resan från labbet till industrin, säger Elisabeth Sagström-Bäck, programchef SIO Grafen. 

I Agenda Grafen pekas fyra viktiga insatsområden ut. 

Underlätta produktframtagning 

Prototyper, demonstratorer och produkter behövs. Förtydliga och kommunicera vad industrin behöver och skapa 2D-designregler för att stötta arbetet. 

Kartläggning och tillgängliggörande 

Infrastrukturen måste vara på plats. Underlätta genom testbäddar och ge nya möjligheter till internationalisering och samarbete. 

Ramverk 

Karakterisering och standardisering av 2D-material är en förutsättning för branschens tillväxt. Utveckla kunskapen kring potentiella hälsorisker och koppla än tydligare området till cirkularitet.  

Samla ekosystemet 

◾️ Utbildning och fortbildning behöver prioriteras. Säkra kompetensen och se till att Sverige fortsatt ligger i framkant av 2D-materialens blixtsnabba och fantastiska utveckling. Förstärka, förstora och förtydliga ekosystemet. 

Läs hela agendan här.