Graphene Research and Advances 2021

I 2021 års version av Graphene Research and Advances har programkontorets experter samlat de senaste trenderna, prognoserna och forskningen kring global grafeninnovation.

– Vi ser att fler produkter baserade på grafen kommer ut på marknaden, produktionen av både grafen och produkter med grafen ökar stadigt. Samtidigt fokuserar många forskare nu på andra 2D-material än grafen. Utvecklingen av dessa kommer med stor sannolikhet öka framöver, vilket kommer leda till nya spännande produkter, säger Johan Ek Weis som varit med och skrivit rapporten.

Läs hela rapporten här.