Best Practise Composites

Värmeledande material har väckt stort intresse hos både industri och akademi. I detta projekt har Jiantong Li, forskare vid KTH, utvecklat en skalbar tillverkningsteknik för att framställa en grafen- och polymerkomposit med hög värmeledningsförmåga.

Elektronikkylning blir allt viktigare i en mängd olika hushålls- och industriella applikationer, såsom datorer, elektronik, belysningsutrustning och energilagringsenheter. Här har grafen tack vare sin höga värmeledningsförmåga fått ett betydande intresse från både akademin och industrin.

Med en ökande nivå på integrering, miniatyrisering och därmed effektdensitet för elektronisk utrustning är det avgörande att värmen som alstras när utrustningen används snabbt sprids för att förbättra systemens tillförlitlighet, effektivitet och livslängd.

Tillverkningstekniken och kunskapen som genererats inom ramen för projektet förväntas underlätta forskning och utveckling inom området grafen- och polymerkompositbaserad termisk hantering.

Läs hela rapporten här >>