Artificiell intelligens för grafeninnovation

Chalmers Industriteknik har under 2020 arbetat fram rapporten ”Artificiell intelligens för grafeninnovation”.

Sophie Charpentier och Johan Ek Weis ger här en bild av hur utvecklingen av AI- och grafenområdena kan dra nytta av varandra. Rapporten pekar på intressanta möjligheter som kräver samarbete.

Läs hela rapporten här!