Årsberättelse SIO Grafen 2018

Sammanfattning

Det har varit ett mycket givande år för SIO Grafen. Trenderna vi ser är att kvaliteten på innovationsprojekten ökar, fler aktörer samarbetar i värdekedjor och fler organisationer gör fortsättningsprojekt. Det är spännande att se alla nya produkter med grafen som kommer ut på marknaden och nya företag som arbetar med materialet.

  • Fler än 100 organisationer har deltagit i 82 olika innovationsprojekt med grafen sedan starten 2014.
  • Minst 4 projekt som finansierats genom SIO Grafen har gett upphov till nystartade företag.
  • Årets utlysningar resulterade i 30 nya Forsknings- och Innovationsprojekt samt Demonstratorprojekt.
  • 4 materialproducenter med produkter på marknaden: Graphensic, 2D fab, SHT Smart High Tech  och Graphmatec.
  • 1 förädlad produkt, Tricolit®-GO, framtagen av Applied Nano Surfaces finns på marknaden.
  • 50 små och medelstora företag har varit involverade i minst ett projekt.
  • Från 2019 ersätts sponsorpartnerskapet med ett kostnadsfritt medlemskap. Förhoppningen är att fler  organisationer ska vilja engagera sig och stödja den strategiska utvecklingen av grafen i Sverige.

Ladda ner årsberättelsen här

Årsberättelse SIO Grafen – kort version >>

Årsberättelse SIO Grafen 2018 – lång version >>