Aktörslista 2018-1

Aktörslista över vilka organisationer som arbetar med grafen

För att göra det enklare att hitta samarbetspartners för gemensamma grafenprojekt, har vi sammanställt en aktörslista. Listan visar vilka organisationer som arbetar med grafen, vilken typ av organisation det är och vilka SIO Grafen-projekt man deltagit i. Om ni vill vara med i nästa utgåva, kontakta Jon Wingborg på jon.wingborg@chalmersindustriteknik.se

Läs/ladda ner aktörslistan här >>