Små kapacitiva grafenbaserade sensorer

Syfte och mål

Med denna genomförbarhetsstudie kommer vi att undersöka möjligheten att utveckla grafenbaserade kapacitiva sensorer för att ge marknaden mindre och flexibla positions- och gapsensorer. Grafens natur erbjuder också möjligheten att användas dessa i applikationer med hög temperatur och höga elektriska och magnetiska fält.
Kapacitiva sensorer används ofta som beröringsfria positions- och gapsensorer. Till exempel kan de användas i generatorer och elmotorer för att övervaka luftgapet mellan rotor och stator. Att använda sig av grafen för att göra dem mindre och flexibla ger ytterligare användning i fysiskt små och svårtillgängliga utrymmen i industriell processutrustning.
Projektet kommer att genomföras i samarbete mellan Aninkco AB, MacDonald-Arnskov AB och Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Tillsammans har denna grupp kunskaper som väl täcker behoven för detta projekt; från material till elektronik till applikationer.
Projektet börjar med att vi väljer en möjlig sensor för en sannolik slutprodukt. För att undvika patentintrång kommer vi att studera hur fria vi är att tillverka och sälja dessa grafenbaserade kapacitiva positions- och gapsensorer, samt en affärsplan kommer att inledas. Studierna fokuserar på grafenbaserade, flexibla, beröringsfria kapacitiva sensorer med 50% mindre fysisk storlek än liknande konventionella sensorer, för hög temperatur (hög temperatur betyder 260 C och högre) och minimerad uppvärmning i applikationer med höga elektriska och magnetiska fält. Genom praktiska studier kommer vi att verifiera potentialen i vårt grafenmaterial, hitta lämpligt dielektriskt- och inkapslingsmaterial, samt specificera och bygga en testsensor, och slutligen mäta med testsystem som liknar verkliga industriinstallationer.

Utlysning:
Samverkan för kommersiella tillämpningar med grafen – hösten 2018

Projektpartners: Aninkco AB, MacDonald-Arnskov AB och Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Projektledare: Carina Zaring

E-mail: carina.zaring@aninkco.com

Bidrag: 300 000 kr

Projektets löptid: 1 dec 2018 - 31 maj 2019

Relaterade styrkeområden:

Med stöd från: