Optimera grafeninnehållande biobaserade beläggningar för korrosionsskydd av varmförzinkat stål

Syfte och mål

SSAB-patenterade GreenCoat BT, biobaserad teknik för spolbeläggning ger långvarig korrosionsskydd på varmförzinkat stål, speciellt för byggindustrin. För att bredda de kommersiella tillämpningarna bör det redan starka korrosionsbeständigheten förbättras ytterligare.

Projektet syftar till att använda grafen som en barriärtillsats för att förbättra korrosionsbeständigheten hos GreenCoat BT-coated stål.

Abstract in English

Optimizing graphene-enhanced biobased coatings for corrosion protection of hot-dip galvanized steel

SSAB patented GreenCoat BT, biobased technology for coil coating provides long lasting corrosion protection on hot dip galvanized steel, in particular for building industry. In order to broaden the commercial applications, the already strong corrosion resistance should be further enhanced.
In this framework, the project aims to use graphene as a barrier additive to enhance the corrosion resistance of GreenCoat BT coil coated steel.

Utlysning:
Samverkan kring kommersiella grafentillämpningar, våren 2020

Projektpartners: RISE, SSAB och PTE

Projektledare: Maziar Sedighi Moghaddam, RISE

Projektform: Forsknings- och innovationsprojekt

Bidrag: 1 000 000 kr

Projektets löptid: 4 maj 2020 - 3 oktober 2022

Relaterade styrkeområden: