Omvärldsbevakning 2015

Syfte med omvärldsbevakning var att ta de första stegen mot en materialguide för grafen.

Resultatet blev den första versionen av SIO Grafens materialguide. Arbetet visade med stor tydlighet att ett standardiseringsarbete behövde startas.

Materialguiden har i senare projekt vidareutvecklats till SIO Grafen’s Suppliers Guide, en webbaserad databas för 2D-material .

Abstract in English

The objective of the project was to start the work towards a material guide for graphene.

The result was the first version of SIO Grafen's material guide. The work also pointed out that work around standardisation needed to be initiated.

The results have in later projects developed to SIO Grafen's Suppliers Guide, a web based database for 2D materials.

Utlysning:
Strategiska projekt 2015

Projektpartners: Programkontoret SIO Grafen

Projektledare: Helena Theander, SIO Grafen

Projektform: Strategiskt projekt

Bidrag: 360 000 kr

Projektets löptid: september 2015 - december 2015

Relaterade projekt:
Leverantörsguide grafen 2020

Relaterade styrkeområden: