Grafenkamouflage med avancerad vikt och funktionella egenskaper (G-CAM)

Sammanfattning 

Elektriskt ledande textilier är av stor betydelse i flygindustri, energi och försvar. Vikt är en avgörande egenskap för prestanda av system, komponenter och element. Traditionella metallkomponenter är välkända ledare, men de är tunga, stela och korrosionskänsliga, vilket gör dem svåranvända och ibland till och med förbjudna i visa tillämpningar. Däremot kan tvådimensionella kolstrukturer erbjuda överlägsen ledningsförmåga. De är lätta, starka och kemiskt stabila.

Grafren har nyligen utvecklat en unik process för grafenbeläggning av textil bestående av enbart grafen och vatten (inget bindemedel), vilket gör det möjligt att belägga textil och kontrollera ytresistansen i ett brett område från 10 MOhm/ruta till 100 Ohm/ruta till rekordlåga nivåer av 2-4 gram per kvadratmeter textil. I tidigare projekt har Saab Barracuda tillsammans med Grafren genomfört en realiserbarhetsstudie och bekräftat i laboratorium att grafenbelagd textil har potential för att användas som radarabsorbent (TRL4).

I detta projektet kommer vi att tillverka mindre prototyper och verifiera teknologin i en relevant omgivning (TRL6), genomföra de nödvändiga karakteriseringarna av prototypen som ett system och till slut tillverka en fullskaleprototyp av ett kamouflagenät, baserat på grafen, och demonstrera dess prestanda i en typisk operativ miljö (TRL7). 

Abstract in English

Graphene camouflage with advanced weight and functional properties (G-CAM)

Electrically conductive textiles are of great importance for industries like aerospace, energy, and defence. The weight of the fabric is crucial for performance of systems, components and elements. Conventional metal components are well-known conductors, but they are heavy, stiff, corrosion sensitive and not preferable or even forbidden in certain applications; while 2D carbon materials can provide superior conductivity, lightweight, strength and chemical stability.

Grafren has recently developed a unique process for graphene coating of textiles: adding only graphene and water (zero polymer binders!), it is possible to coat the textile and control the resistance in a wide range from 10 MOhm to 100 Ohm/sq to a record low weight of graphene added – 2-4 grammes per square meter of fabric.

Earlier Saab Barracuda have conducted the feasibility study together with Grafren and laboratory testing of graphene coated textiles has confirmed its potential to be used for radar signal damping (TRL4). In this project we will manufacture a small-scale prototype and demonstrate the technology in relevant environment (TRL6), perform the necessary characterization of the prototype as a system in a whole and finally manufacture the large-scale prototype of the camouflage using graphene coating and demonstrate its functioning in real operational environment (TRL7).

Utlysning:
Samverkan kring kommersiella tillämpningar med grafen, 2021

Projektpartners: Saab Barracuda, Engtex och Grafren

Projektledare: Johan Jersblad, Saab Barracuda

Projektform: Demonstratorprojekt

Bidrag: 1 877 000 kr

Projektets löptid: mars 2022 - februari 2025

Relaterade projekt:
Ny generation grafenbelagda textilier för försvarsapplikationer

Relaterade styrkeområden: