Grafenbaserade flexibla och återvinningsbara ljuskällor för livsvetenskapliga applikationer

Syfte och mål
LunaLEC tillverkar ljuskällor och har idag ett flertal kunder som vill integrera tunna, lätta och billiga ljusfilmer i sina befintliga medicinska produkter. Ljuset stimulerar celler och förkortar behandlingstiden.

För att kunna skala upp tillverkningen av ljuskällorna är det kritiskt att LunaLEC identifierar en lösningsbaserad elektrod som kan ersätta den nuvarande metallelektroden, som idag tillverkas genom termisk förångning av aluminium. Denna metod är energiintensiv och långsam och är just nu den flaskhals som förhindrar tillverkning av ljuskällor i större skala, då alla andra tillverkningssteg redan sker med uppskalbar tryckteknik. LunaLEC har tillsammans med Thomas Wågberg tillverkat sulfonerad grafenoxid samt fluorinerad grafen. Därmed har vi identifierat två material som kombinerar hög elektrokemisk stabilitet med hög dispersionsgrad. Dessa grafenmaterial är mycket lovande som elektroder i LunaLECs komponenter, och kan möjliggöra komplett rulle-till-rulle-tillverkning av lysande plastark.

Genomförbarhetsstudien syftar till att utvärdera resursbehov för ett 3-årigt projekt och identifiera ytterligare eventuella partners. Detta ger oss ett bättre underlag för hur vi bäst ska genomföra detta kritiska utvecklingsmoment. Genom att vara väl förberedda och ha bra kunskap om vad vi måste uppnå, hoppas vi kunna introducera vår teknologi på marknaden 2020.

Utlysning:
FoI-projekt och Genomförbarhetstudier (1) 2017

Projektpartners: LunaLEC, Umeå universitet

Projektledare: Andreas Sandström

E-mail: andreas@lunalec.com

Bidrag: 300 000 kr

Projektets löptid: 1 maj - 15 augusti 2017

Relaterade projekt:
Lösningsbaserad katod för tryckbart ljus (avslutat)

Relaterade styrkeområden:

Med stöd från: